Meie teenused

 

OÜ Inspent pakub kvaliteetseid ja taskukohaseid teenusi, mille hulgas on hooldustööd, haldusteenus, santehnilised tööd, siseruumide remont ja siseviimistlus, üldehitustööd ning raamatupidamise teenus.

1. Hooldustööd

 • Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide hooldamine;

 • soojussõlmede ja küttesüsteemine hooldamine;

 • soojussõlmede ja küttesüsteemine keemiline puhastus;

 • hoone hooldusraamatu täitmine;

 • kommunaalsete elektrisüsteemide hooldamine;

 • hoone põhikonstruktsioonide hooldamine: uksed, aknad, katused 

2. Santehnilised tööd

 

 • Kõikide santehniliste süsteemide asendamine, hooldamine ja remont;

 • külma- ja soojavee- ning küttetoristikke vahetus;

 • küttesüsteemide paigaldamine, survestamine, tasakaalustamine või reguleerimine, läbipesu ja keemiline puhastus;

 • kütte- ja soojaveesüsteemide tasakaalustusventiilide paigaldus, tasakaalustamine, reguleerimine ja vahetus;

 • automaat- ja segamis-soojussõlme paigaldus, survestamine, hooldus, remont ja läbipesu;

 • automaat- ja kütteregulaatorite ning temperatuuriandurite paigaldus, reguleerimine, hooldus, testimine ja vahetus;

 • soojusvahetite paigaldus, vahetus, hooldus ja läbipesu;

 • soojavee ja küttesüsteemi tsirkulatsioonipumpade paigaldus, remont ja vahetus;

 • veemõõtjate ja küttearvestite paigaldamine, plommimine, taatlemine ja vahetus;

 • avariide lokaliseerimine, likvideerimine ja avariijärgsete tööde teostamine (lepinguliste klientide puhul 24h);

 • kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemi ummistuste likvideerimine;

 • kõikide santehniliste seadmete paigaldus ja vahetus: köögivalamud, kraanikausid, vannivalamud, vannid, dušikabiinid, segistid, sifoonid, WC potid, käterätikuivatid, kütteradiaatorid, boilerid, vee- ja kanalisatsioonitorude, voolikute ja survevoolikute vahetus, pesumasinate ja nõudepesumasinate ühendamine

4. Raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenused juriidilistele isikutele ja FIE-dele:

 • regulaarne finantsraamatupidamine;

 • ühekordne finantsraamatupidamine;

 • põhivara arvestus;

 • laoarvestus;

 • firma esindamine Maksu- ja Tolliametis;

 • maksudeklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile;

 • pangaülekanded;

 • palgaarvetus;

 • puhkusetasude arvestus, lõpparve väljamaksmine;

 • aastaaruande ja vahearuannete koostamine;

 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine;

 • finantsaruannete ettevalmistamine ja koostamine laenu, liisingu jmt saamiseks pankadest ja krediidiasutustest.


Raamatupidamisteenused korteriühistutele:

 

 • korteriühistu raamatupidamine;

 • arvete väljatrükk elanikele;

 • igakuine või aastane tulude-kulude aruanne;

 • suhtlemine klientidega;

 • kirjad võlglastele;

 • aastaaruande koostamine;

 • abi koosolekute protokollide koostamisel.

3. Siseviimistlus ja remonditööd

 • Ruumide siseviimistlus- ja sanitaarremonttööd korterites, trepikodades, eramutes, büroodes, koolides, tootmishallides, ladudes jne;

 • maalritööd;

 • dekoratiivtööd;

 • kipspinna viimistlemine;

 • betoonpinna viimistlemine;

 • Aerocpinna tasandus ja viimistlemine;

 • Columbia kivi tasandus ja viimistlemine;

 • Fibopinna tasandus ja viimistlemine;

 • plaadialune tasandus;

 • värvimistööd;

 • tapeedi paigaldus;

 • plaatimistööd;

 • ripplagede paigaldus.

Fassaadide soojustus-, renoveerimis- ja viimistlustööd eramutele, äri- ja büroohoonetele, või korterelamutele:

 • fassaadide soojustamine vahtpolüstürooliga;

 • fassaadide soojustamine villaga;

 • fassaadide viimistlemine (erinevate värvide ja kattematerjalidega);

 • fassaadide renoveerimine;

 • fassaadide krohvimine (mineraal-, polümeer-, dekoratiivkrohvid jne.);

 • puitfassaadide ehitus, soojustamine, renoveerimine ja viimistlemine.